Οροι Χρήσης

Όλα τα σήματα καθώς και το όνομα του harkoftakis.gr είναι κατοχυρωμένα (Trademark) στο υπουργείο εμπορίου και απαγορεύετε από τον νόμο η οποιαδήποτε αντιγραφή τους. Αρμόδια δικαστήρια για οποιοδήποτε νομικό πρόβλημα, είναι τα δικαστήρια του Πειραιά και υπεύθυνος του νομικού τμήματος της εταιρείας είναι ο Κ. Γιάννης Λουκαδούνος.

Τα γραφικά και τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ανήκουν στον δημιουργό. Το υλικό ανήκει στην NetPlanet και δεν μπορεί να αλλαχθεί, να μεταπωληθεί ή να διανεμηθεί χωρίς την έγγραφη άδειά μας.

Η NetPlanet προσφέρει δωρεάν δυναμική κίνηση σε χρήστες κάτω από συγκεκριμένους όρους.

Οι όροι χρήσης της δυναμικής κίνησης απαιτούν διασύνδεση ανάμεσα στην NetPlanet και στην ιστοσελίδα που θα χρησιμοποιηθεί η κίνηση.

Όταν δεν υπάρχει διασύνδεση, ο χρήστης πρέπει να ζητήσει άδεια για να χρησιμοποιήσει δυναμική κίνηση. Οι δυναμικές κινήσεις είναι όπως τις βλέπετε, χωρίς κανενός είδους εγγύηση.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να προκληθεί σε εσάς από δυναμική κίνηση ή από οποιοδήποτε άλλο υλικό ανήκει σε εμάς.